Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn phường Tam Quan năm 2023
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn phường Tam Quan năm 2023

       Ngày 03/01/2023 UBND phường có Kế hoạch số 01/KH-UBND về cải cách hành chính phường năm 2023

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã theo Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 14/12/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn lần thứ XX về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước gắn với xây dựng chính quyền đô thị Hoài Nhơn giai đoạn 2020-2025”. Chương trình hành động số 02/CTr-ĐU ngày 01/11/2020 của Đảng ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước phường, giai đoạn 2020-2025”.

Thực hiện CCHC toàn diện trên tất cả 07 nhiệm vụ chung, trong đó, tập trung đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với định hướng phát triển của phường trong tình hình mới. Tăng cường trách nhiệm của các cá nhân trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; gắn việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của phường theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hàng năm của thị xã. Tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND phường giao trong Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm. Phấn đấu đạt vị trí cao về kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính hàng năm theo đánh giá của UBND thị xã; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết