Bí thư

Nguyễn Văn Hóa

 

 

Phó Bí thư Thường trực

Nguyễn Văn Dũng

 

 Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND

Trương Đức ChánhUV BTV - Chủ tịch UBMTTQVN phường
Nguyễn Xuân Nguyên


UV BTV - Phó Chủ tịch UBND phường
Nguyễn Hoàng Nhật

 

 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

 

1. Nguyễn Văn Hóa- Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

(Trần Minh Bảo - Bí thư Đảng ủy từ năm 2020 đến ngày 01/9/2020)

2. Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường.

3. Trương Đức Chánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

4. Nguyễn Xuân Nguyên - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

5. Nguyễn Hoàng Nhật - Phó Chủ tịch UBND phường.

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG

(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

 

 


UV BCH - Phó Chủ tịch HĐND phường
Nguyễn Minh Trí
UV BCH - Phó Chủ tịch UBND phường
Nguyễn Xuân Tàu


 

 
 


UV BCH - 
Công chức Văn phòng - Thống kê
Nguyễn Văn Thật


UV BCH -
Công chức Văn phòng - Thống kê
Nguyễn Thị Thu Oanh


UV BCH - Tổ chức - Kiểm tra Đảng ủy 
Lê Văn Vũ


UV BCH - Chủ tịch Hội LHPN phường
Nguyễn Thị Thanh Thúy
  


UV BCH - Chủ tịch Hội ND 
Trịnh Văn Mười

 


UV BCH - Bí thư Đoàn TN 
Trần Thị Thu SươngUV BCH - Trưởng Công an phường
Lê Quốc ViệtUV BCH - Chỉ huy trưởng Quân sự
Nguyễn Đức Minh