CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hóa

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Nhật

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Tàu

 

 

 

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH  UBND PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026:

(QĐ 388/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 )

1. Ông Nguyễn Văn Hóa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Điện thoại: 02563.965.209.

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 480 đường Quang Trung, phường Tam Quan (Số 266, đường Quốc lộ 1A cũ, phường Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định).

- Nhiệm vụ phân công 

Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân phường, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 64 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, trực tiếp phụ trách các ngành và lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, Văn phòng - Thống kê, quân sự, công an, tư pháp, cải cách hành chính, công tác dân vận của chính quyền, ngân sách, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển. Là người phát ngôn chính thức và cung cấp thông tin cho báo chí hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND phường thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo từng vụ việc. Phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBMTTQVN phường và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban, cụ thể như sau:
- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự, kiêm Chủ tịch hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh.
- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.
- Chủ tịch Hội đồng xét đề nghị nâng lương cán bộ, công chức.
- Chủ tịch Hội đồng xét duyệt hồ sơ chính sách - xã hội.
- Chủ tịch Hội đồng quản lý đất công ích.
- Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế.
- Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
- Trưởng ban Ban An toàn giao thông.
- Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người.
- Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy.
- Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự phường.
- Trưởng ban Ban Chỉ đạo thu hồi vật liệu nỗ, vũ khí - công cụ hỗ trợ.
- Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân.
- Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
- Trưởng ban Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa và phường Văn minh đô thị.
- Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng, quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa.
  2. Phó Chủ tịch UBND phường - Nguyễn Hoàng Nhật. 

- Điện thoại: 02563.965.208.

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 480 đường Quang Trung, phường Tam Quan (Số 266, đường Quốc lộ 1A cũ, phường Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định).

- Nhiệm vụ phân công: 

Làm nhiệm vụ Thường trực, giúp Chủ tịch UBND phường điều hành các công việc của UBND khi Chủ tịch đi vắng. Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Văn phòng - Thống kê, văn thư - lưu trữ; xây dựng cơ bản; quản lý đất đai; quản lý đô thị, trật tự đô thị; Ban quản lý chợ, giao thông -  thủy lợi; điện; tài chính; thuế; Hợp tác xã; Quỹ tín dụng nhân dân; nông - ngư nghiệp; khoa học - công nghệ; tài nguyên và môi trường; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ; đô thị văn minh; nước sinh hoạt; nước sạch; xử lý rác thải và vệ sinh môi trường. Phối hợp công tác với Hội nông dân, các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan trên lĩnh vực mình phụ trách. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND phường giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực mình phụ trách.
Làm Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng và Trưởng, phó các Ban Chỉ đạo sau:
- Trưởng ban Ban Chỉ đạo hỗ trợ vận động công tác thu.
- Tổ trưởng Tổ quản lý trật tự đô thị.
- Phó ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch động vật.
- Phó Chủ tịch Hội đồng xét đề nghị nâng lương cán bộ, công chức.
- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản lý đất công ích.
- Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sử dụng đất phường.
- Phó ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự phường.
- Phó Ban An toàn giao thông.
- Phó ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy.

 3. Phó Chủ tịch UBND phường - Nguyễn Xuân Tàu. 

- Điện thoại: 02563.965.208.

- Địa chỉ nơi làm việc: Số 480 đường Quang Trung, phường Tam Quan (Số 266, đường Quốc lộ 1A cũ, phường Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định).

- Nhiệm vụ phân công: 

Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; văn hóa - thể thao và du lịch; thông tin và tuyên truyền; tôn giáo, dân tộc, thanh niên; thi đua - khen thưởng; lao động - thương binh và xã hội; chương trình hỗ trợ nhà ở hộ nghèo; giải quyết việc làm; y tế; dân số; gia đình và trẻ em; theo dõi thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; các chương trình dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo hoạt động Hội Chữ thập đỏ, hội Khuyến học, hội Tù chính trị cách mạng, hội Người cao tuổi, hội Giáo chức và hội Cựu thanh niên xung phong. Phối hợp công tác với Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND phường giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Ký hồ sơ trả kết quả cho công dân liên quan đến dịch vụ công trực tuyến và chứng thực điện tử.
Làm Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng và Trưởng, phó các Ban Chỉ đạo sau:
- Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.
- Trưởng ban Ban Vận động hiến máu tình nguyện.
- Trưởng ban Ban Chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở hộ nghèo, hộ chính sách.
- Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình y tế quốc gia.
- Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
- Trưởng ban Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục trên địa bàn phường.
- Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều tra hộ nghèo, cận nghèo.
- Trưởng ban Ban Chỉ đạo thu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện.
- Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.
- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét duyệt hồ sơ chính sách - xã hội.
- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG CHỨC UBND phường 

      

           1. Ông Nguyễn Đức Minh - Công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự.

           2. Ông Nguyễn Văn Thật - Công chức Văn phòng - Thống kê.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Oanh - Công chức Văn phòng - Thống kê.

4. Ông Mai Xuân Ngọc  - Công chức Văn hóa - Xã hội.

5. Ông Mai Hà - Công chức Văn hóa - Xã hội.

6. Ông Trần Xuân Danh - Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường.

7. Bà Phạm Thị Thái Nguyên - Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường.

8. Ông Huỳnh Ngọc Trung - Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

9. Ông Lý Giang Hiếu  - Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

10. Ông Nguyễn Ngọc Tín - Công chức Tài Chính - Kế toán.