Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tam Quan tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tam Quan tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023

Như chúng ta đã biết, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Chiều ngày 11/4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tam Quan tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Tham dự hội nghị, ở thị xã có Đ/c Nguyễn Văn Quang - Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam thị xã; ở phường có Đ/c Nguyễn Văn Hoá - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường, Đ/c Nguyễn Văn Dũng - PBT TT Đảng uỷ, lãnh đạo HĐND-UBND, các hội đoàn thể và Trưởng ban CTMT các khu phố.

Thường trực UBMTTQ Việt Nam phường chủ trì hội nghị

 

Quang cảnh hội nghị

 

 

 

Đ/c Lê Văn Vũ - PCT UBMTTQ VN phường 
thông qua báo cáo

 

Đ/c Nguyễn Xuân Nguyên - CT UBMTTQ VN phường
tóm tắt các nội dung chính

 

20 năm qua việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn phường Tam Quan luôn được cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo toàn diện, cụ thể, sâu sát; sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ngành, hội, đoàn thể và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, thật sự là “Ngày hội lớn của Nhân dân ở từng khu phố”. Các phong trào, các cuộc vận động luôn được Mặt trận phường tổ chức phát động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân dân, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”…hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa từ 92 - 96%, 100% khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa. Bên cạnh đó, nhiều mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư được xây dựng, thực hiện hiệu quả, duy trì và nhân rộng; đến nay, toàn phường có nhiều mô hình tự quản như: KDC sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh; KDC không có tội phạm ma túy; mô hình Camera an ninh; Vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, vật kiến trúc và đóng góp kinh phí xây dựng mới, mở rộng nâng cấp tuyến đường liên phường và khu phố; Tuyến đường hoa;  KDC bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được Mặt trận phường triển khai sâu rộng trong cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học. Kết quả, 20 năm qua phường đã vận động trên 900 triệu đồng vào “Quỹ Vì người nghèo”, với kinh phí trên Mặt trận đã hỗ trợ cho 26 hộ xây dựng mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết; tặng quà cho các em học sinh, sinh viên con hộ nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người bị bệnh, khó khăn đột xuất; hỗ trợ cho tín đồ các tôn giáo nghèo, khó khăn trong đại dịch Covid-19….Trong hai năm qua, mặc dù phường gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong cả nước; tuy nhiên, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cán bộ và nhân dân phường đã vượt qua khó khăn để chiến thắng đại dịch và tập trung vào việc phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đời sống kinh tế gia đình; trong đó vai trò của Mặt trận phường là hết sức to lớn, đã tập trung kêu gọi từng cá nhân, hộ gia đình trong phòng, chống dịch Covid-19. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế; giám sát cách ly y tế tại nhà, tại địa phương; vận động từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân số tiền trên 860 triệu đồng để hỗ trợ kịp thời đến bà con trong vùng dịch.

Tham luận Ban CTMT Khu phố 6

 

Tham luận Ban CTMT Khu phố 2

 

Tham luận Ban CTMT Khu phố 7

 

Tham luận Ban CTMT Khu phố 8

 

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nga - Nguyên Trưởng ban CTMT Khu phố 7 chia sẻ những tâm tư, tình cảm

 

Đ/c Nguyễn Văn Dũng - PBT TT Đảng uỷ phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - PBT TT Đảng uỷ phường chúc mừng những kết quả đạt được trong 20 năm qua; đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới:

Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hiệu quả hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên từng địa bàn dân cư, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương. Đưa việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội tại địa phương; diễn đàn dân chủ của Nhân dân; dịp gắn kết cộng đồng, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội. Thông qua đó, tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, có trách nhiệm, hiệu quả của chính quyền và các tổ chức thành viên. Tăng cường đồng thuận xã hội, mở rộng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân góp phần tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ hai, Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/10/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; trang bị cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể các cấp chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc, về yêu cầu không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển đất nước thời kỳ hội nhập.

Thứ ba, Tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Giám sát của Mặt trận với cấp uỷ, chính quyền về chủ trương, chính sách liên quan đến dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Các ban công tác mặt trận cần xây dựng chương trình hành động thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của Nhân dân vào thực hiện Nghị quyết của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước,.

Thứ tư, Tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư, tạo điều kiện cho việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo môi trường gắn bó, thân thiết, gần gũi giữa Đảng với Nhân dân. góp phần giúp Đảng ngày càng hoàn thiện hơn nữa phương thức lãnh đạo.

Lãnh đạo UBND phường trao giấy công nhận của UBND thị xã cho KDC khu phố 4 và KDC khu phố 6 
đạt chuẩn  “KDC sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”

 

Đ/c Nguyễn Văn Quang - Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam thị xã tặng giấy khen 
cho ông Lê Tấn Lục - Trưởng ban CTMT Khu phố 8
 

 

UBND phường tặng giấy khen cho 02 tập thể đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023 trên địa bàn phường Tam Quan

 

UBND phường tặng giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023 trên địa bàn phường Tam Quan

 

 Kết thúc hội nghị, đã trao giấy công nhận của UBND thị xã cho KDC khu phố 4 và KDC khu phố 6 đạt chuẩn  “KDC sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”, UBMTTQ Việt Nam thị xã tặng giấy khen cho 01 cá nhân; UBND phường tặng giấy khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023 trên địa bàn phường Tam Quan./.


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề