Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh phường Tam Quan tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 năm 2023
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh phường Tam Quan tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 năm 2023

Chiều ngày 10/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh phường Tam Quan tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho đối tượng 4 năm 2023.

 

 

Tham gia lớp học có 34 học viên là đảng viên các chi bộ. Qua 4 ngày học tập, các học viên được nghe báo cáo viên triển khai nội dung trong 9 chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, lực lượng Dự bị động viên; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa - BT Đảng ủy, CT UBND phường, CT Hội đồng GDQP và AN phường
phát biểu bế mạc

 

 

Thông qua lớp học, các học viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh, đồng thời cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ của bản thân đối với cơ quan, đơn vị; tích cực hơn nữa trong việc gương mẫu, chấp hành và tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt quyền dân chủ trong cộng đồng, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, bền vững nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, kịp thời ngăn chặn những âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch chống phá Nhà nước Việt Nam, nâng cao lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy và giữ vững tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hoá, đạo đức, lối sống để cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới Đất nước do Đảng ta lãnh đạo, xây dựng quê hương Tam Quan ngày càng giàu đẹp, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phường./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề