Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên phường Tam Quan trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022 - 2027
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên phường Tam Quan trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022 - 2027

Ủy ban nhân dân phường Tam Quan ban hành Công văn 79/UBND-VP ngày 22/5/2023 về việc tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án “phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022-2027”

Theo đó, UBND phường Tam Quan đề nghị triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên phường tiếp tục rà soát và phối hợp triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ của Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình” được phê duyệt tại Quyết định số 5299/QĐUBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (nay là Đề án “phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022-2027”) đối với 100% chi đoàn thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo hoàn thành tốt 08 chỉ tiêu trong năm 2023 gắn với việc thường xuyên sử dụng “Hệ thống báo cáo Đề án 5299” để cập nhật báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

2. Đề nghị Đảng ủy phường chỉ đạo Đoàn Thanh niên phường tăng cường quản lý, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022-2027” nhằm góp phần nâng cao kết quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn phường.

3. Giao công chức Văn hóa - Xã hội, phụ trách lĩnh vực Văn hóa-Thông tin phường thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tuyên truyền, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án đảm bảo.

4. Giao công chức Văn phòng - Thống kê phường thường xuyên theo dõi, nắm bắt kết quả triển khai, thực hiện Đề án; đồng thời, báo cáo kết quả cho lãnh đạo UBND phường theo dõi, chỉ đạo./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết