UBND phường Tam Quan báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước 9 tháng đầu năm 2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND phường Tam Quan báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước 9 tháng đầu năm 2022

UBND phường Tam Quan thông qua Báo cáo số 129/BC-UBND, ngày 13/9/2022 về Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước 9 tháng đầu năm 2022

 

Bộ phận Một cửa phường Tam Quan

 

UBND phường luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, chính vì vậy trong công tác chỉ đạo điều hành UBND phường đã ban hành các kế hoạch, công văn CCHC; thường xuyên tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện cải cách hành chính ở các ngành chuyên môn nhằm để phát huy những kết quả đã đạt được và chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ hàng tháng tổ chức họp bộ phận một cửa của phường để đánh giá kết quả thực hiện tháng qua, những tồn tại hạn chế, thiếu soát; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng tới. Đến nay, cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu trong công tác cải cách hành chính năm 2022 của phường đảm bảo.

Theo đó, cán bộ, công chức phường đã có nhiều nỗ lực cố gắng, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về công tác cải cách hành chính phường trong năm. Một số tiêu chí thành phần CCHC của phường không đạt năm 2021 đã được cán bộ, công chức từng bước khắc phục triệt để, nhất là tăng cường hướng dẫn công dân thực hiện đảm bảo sử dụng hồ sơ trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, hạn chế tối đa về hồ sơ trễ hẹn. Bên cạnh đó, vẫn còn hạn chế về việc giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đôi lúc còn thiếu tính đồng bộ, một số công chức chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong công việc, vẫn còn để tình trạng hồ sơ trễ hẹn./.

(Có File đính kèm)


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề