Hội CCB phường Tam Quan tổ chức lễ ra mắt CLB Cựu Quân nhân khu phố 9
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội CCB phường Tam Quan tổ chức lễ ra mắt CLB Cựu Quân nhân khu phố 9

         Tối ngày 18/12/2022, tại Nhà Văn hóa khu phố 9, Hội CCB phường Tam Quan tổ chức lễ ra mắt Câu Lạc bộ Cựu Quân nhân khu phố 9. Tham dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư TT Đảng ủy, các đồng chí đại biểu UBMTTQ Việt Nam phường, các thành viên Ban Liên lạc Cựu Quân nhân phường, đại biểu chi ủy chi bộ, lãnh đạo khu phố, mặt trận và các ngành, hội đoàn thể có liên quan ở khu phố. Cùng 16 đồng chí là hội viên Cựu Quân nhân Câu Lạc bộ. Sau khi công bố quyết định thành lập Câu Lạc bộ (CLB), các thành viên đã thảo luận về dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của CLB.

Đồng chí Trà Văn Châu- Chủ tịch Hội CCB phường trao quyết định thành lập CLB

Nội dung hoạt động chủ yếu của CLB là nhằm vận động, tập hợp Cựu Quân nhân tham gia sinh hoạt CLB, bồi dưỡng, giáo dục, động viên Cựu Quân nhân giữ gìn và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống cách mạng của địa phương. Tuyên truyền vận động người thân trong gia đình thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, ATXH ở địa bàn dân cư. Đồng thời, tạo điều kiện giao lưu học hỏi, gắn kết giữa các cựu quân nhân, phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương./.


Tác giả: 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:\n\n                         Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hoài Nhơn.\n\n                         Địa chỉ: Thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;\n\n                         Điện thoại: 02563 861782.\n\n             2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:\n\n - Bán cây gỗ keo lá tràm, keo lai đứng tại rừng.\n\n - Diện tích: 99,52 ha trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Nhơn.\n\n - Tổng sản lượng:15.549,40m3;(Gỗ gia dụng: 6.017.4m3; Gỗnguyên liệu giấy: 9.532,00m3).\n\n             3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:\n\n \n  Xã Hoài Sơn: Keo lai  - diện tích 7,88ha - Giá khởi điểm: 921.847.571 đồng.\n\n\n             Trong đó:\n\n -     Khu vực 1: Tạikhoảnh 1, 2, 3; tiểu khu 10; Diện tích 5,62 ha- Giá khởi điểm: 628.026.647 đồng.\n\n -     Khu vực 2: Tạikhoảnh 6, tiểu khu 7; Diện tích 2,26 ha- Giá khởi điểm: 293.820.924 đồng.\n\n \n   Xã Hoài Châu Bắc: Keo lai, diện tích 4,10 ha; Tại khoảnh 3 - tiểu khu 30 -          Giá khởi điểm: 211.071.432 đồng.\n \n   Xã Hoài Châu và Hoài Phú: Keo lá tràm, diện tích 6,41 ha; Tại khoảnh 6, tiểu khu 23A -xã Hoài Châu: 4,81ha và tại khoảnh 4, tiểu khu 23B -xã Hoài Phú: 1,60 ha -Giá khởi điểm: 796.834.530 đồng.\n \n   Xã Hoài Hảo: Keo lá tràm -  Diện tích 40,47ha;Tại khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6 -Tiểu khu 60 - Giá khởi điểm: 6.601.562.377 đồng.\n \n   Xã Hoài Thanh Tây: Keo lá tràm, diện tích 3,01 ha -Tại khoảnh 2, 4 - tiểu khu 61A - Giá khởi điểm:  559.535.419 đồng.\n \n   Xã Hoài Tân: Keo lai, diện tích: 2,84ha; Tại khoảnh 3 - tiểu khu 77a - Giá khởi điểm: 290.846.530 đồng.\n \n   Thị trấn Bồng Sơn: Keo lá tràm, diện tích: 2,23ha; Tại khoảnh 1 -Tiểu khu 77b - Giá khởi điểm:  246.258.735 đồng.\n \n   Xã Hoài Đức: Diện tích 15,09ha; Giá khởi điểm 1.645.993.156 đồng.\n\n\n Trong đó:\n\n -  Khu vực 1: Keo lá tràm, Diện tích 7,4 ha; Tại khoảnh 1 - tiểu khu 96; -Giá khởi điểm:  950.266.624 đồng.\n\n -  Khu vực 2: Keo lai, Diện tích 7,69 ha; Tại khoảnh 7 - Tiểu khu 96 và Khoảnh 2, 3 - Tiểu khu 106; - Giá khởi điểm:  695.726.531 đồng.\n\n \n   Xã Hoài Mỹ: Keo lá tràm, Diện tích 17,49 ha; Tại khoảnh 3, 4 tiểu khu 86; khoảnh 4a, 7 tiểu khu 78B - Giá khởi điểm:  1.808.002.768 đồng.\n\n\n * Tổng giá trị khởi điểm để bán đấu giá: 13.081.952.337đồng. (Làm tròn: 13.081.952.000 đồng) (Mười ba tỷ, không trăm tám mươi mốt triệu,chín trăm năm mươi hai ngàn đồng chẵn).\n\n             4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnbao gồm:\n\n             a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;\n\n             b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;\n\n             c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;\n\n d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợpquy định tại Thông tư số 45/2017TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.\n\n             đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháphoặc Sở Tư phápBình Định công bố;\n\n             5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.\n\n             - Thời gian trước 17 giờ 00 ngày 14 tháng 05 năm 2019.\n\n             - Địa điểm: Tại Văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn.\n\n             Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp đấu giá tài sản biết tham gia thực hiện./.\nBan quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Nhơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề